top of page

MÜHENDİSLİK & MÜŞAVİRLİK

Projeniz henüz düşünce aşamasında iken gerekli ön çalışmaları yaparak projeyi aşağıdaki sıralamada yönetiyoruz:

  • Ön fizibilite çalışması,

  • Proses kapasite belirlenmesi,

  • Temel ve detay mühendislik & proje çalışmaları,

  • Makina ve Hizmet satın alımı için şartnameleri oluşturmak ve ihale teknik analizlerini yapmak,

  • Projeyi 3d olarak hazırlamak. Böylece doğabilecek hatalar önceden tespit edilebilir,

  • İSG kurallarına uygun  ve Çevre ye saygılı "İŞ YAPIM METODU" (Method Statement) hazırlamak,

  • Sahada inşaat, mekanik ve elektrik birimlerinde yetkin personel (beyaz ve mavi yaka) bulundurarak ilk temel kazısından son devreye alma çalışmalarına kadar projelere uygunluğu denetlemek,

  • Haftalık detaylı ilerleme raporları hazırlamak ve alınması gereken önlem varsa bunları detaylı bir şekilde belirtmek,

  • Her aşamasında Risk Yönetimi yapmak.

bottom of page